Kontextöversättningar | Översättnings- och tolktjänster på alla världens språk (2023)

Vi säkrar vår webbplats genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av dina uppgifter av obehöriga. Trots regelbunden övervakning är ett fullständigt skydd mot alla faror inte möjligt.

återkallande

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallelsen.

registrerades rättigheter

• Rätt till information (Artikel 15 GDPR)
•Rätt till rättelse (Artikel 16 GDPR)
• Rätt att invända (Art. 21 GDPR)
•Rätt till radering (Art. 17 GDPR)
• Rätt till begränsning av behandling (Art. 18f. GDPR)
•Rätt till dataportabilitet (Art. 20 GDPR)

För frågor av detta slag, vänligen kontakta info@context-nbg.de. Observera att vi med sådana förfrågningar måste säkerställa att det faktiskt är den berörda personen.

Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd.

Länkar till andra leverantörers webbplatser

Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser från andra leverantörer som denna dataskyddsförklaring inte omfattar. I den mån insamling, bearbetning eller användning av personuppgifter är förknippad med användningen av andra leverantörers webbplatser, vänligen notera respektive leverantörs dataskyddsmeddelanden.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna dataskyddsdeklaration när som helst i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser.

Småkakor

Cookies är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats och gör att din webbläsare kan tilldelas om. Cookies lagrar information som språkinställning, varaktigheten av ditt besök på webbplatsen eller dina inlägg som gjorts där. Det finns olika typer av cookies. Sessionscookies är tillfälliga cookies som lagras i användarens webbläsare tills webbläsarfönstret stängs och sessionscookies därmed raderas. Permanenta eller beständiga cookies används för upprepade besök och lagras i användarens webbläsare under en fördefinierad tidsperiod. Förstapartscookies sätts av webbplatsen som användaren besöker. Endast denna webbplats får läsa information från cookies. Tredjepartscookies sätts av organisationer som inte är operatörer av webbplatsen som användaren besöker. Dessa cookies används till exempel av marknadsföringsföretag.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för användningen av cookies är Art.6 Para.1 S.1 lit.f GDPR.

Berättigade intressen

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt, för att tillhandahålla grundläggande funktioner och för att skräddarsy våra webbplatser efter föredragna intresseområden. Detta är också det berättigade intresset av databehandling enligt artikel 6 Para.1 S.1 lit f GDPR.

möjlighet till invändning

Du kan när som helst radera cookies som redan har sparats på din slutenhet. Om du vill förhindra användningen av cookies kan du vägra att acceptera cookies i din webbläsare. Hur detta fungerar i detalj finns i instruktionerna från din webbläsartillverkare.

Googles tjänster

Vi använder olika tjänster från Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA på vår webbplats.

Du hittar mer detaljerad information om de enskilda specifika Google-tjänsterna som vi använder på denna webbplats i den ytterligare dataskyddsförklaringen.

Genom att integrera Googles tjänster kan Google samla in information (inklusive personuppgifter) och behandla den. Det kan inte uteslutas att Google även kommer att överföra informationen till en server i ett tredje land.

Som framgår av Googles Privacy Shield-certifiering (finns på https://www.privacyshield.gov/list under söktermen "Google"), har Google åtagit sig att följa EU-US Privacy Shield Framework och schweiziska -US Privacy Shield Framework om insamling, användning och lagring av personuppgifter från medlemsländerna i EU och Schweiz. Google, inklusive Google LLC och dess helägda amerikanska dotterbolag, har intygat att de följer Privacy Shield-principerna. Du kan hitta mer information om detta på https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.

Vi kan inte själva påverka vilken data Google faktiskt samlar in och behandlar. Google uppger dock att i princip följande information (inklusive personuppgifter) kan behandlas:

•Loggdata (särskilt IP-adressen)
•Platsbaserad information
•Unika ansökningsnummer
•Cookies och liknande tekniker

Om du är inloggad på ditt Google-konto, beroende på dina kontoinställningar, kan Google lägga till den bearbetade informationen till ditt konto och behandla den som personuppgifter, se särskilt https://www.google.de/policies/privacy/partners.

Google anger bland annat följande:

"Vi kan kombinera personuppgifter från en tjänst med information och personuppgifter från andra Google-tjänster. Det gör det lättare för dig att till exempel dela innehåll med vänner och bekanta. Beroende på dina kontoinställningar kan dina aktiviteter på andra webbplatser och appar vara länkade till dina personuppgifter för att förbättra Googles tjänster och reklam som visas av Google." (https://www.google.com/intl/de/policies) /privacy/index.html)

Du kan förhindra att denna data läggs till direkt genom att logga ut från ditt Google-konto eller genom att göra lämpliga kontoinställningar i ditt Google-konto.

Du kan också ändra dina cookieinställningar (t.ex. radera cookies, blockera dem etc.).

För mer information, se Googles sekretesspolicy, som du kan komma åt här:

https://www.google.com/policies/privacy/

Du kan hitta information om Googles sekretessinställningar på https://privacy.google.com/take-control.html

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din enhet och som möjliggör en analys av användningen av de webbplatser du besöker. Google Analytics kan även använda så kallade web beacons (osynlig grafik). Dessa webbfyrar kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på webbplatser. Informationen som genereras av cookies och webbsignaler om användningen av vår webbplats (inklusive användarens IP-adress) överförs till en Google-server, möjligen i USA eller andra tredjeländer, och lagras där. Denna information kan komma att vidarebefordras av Google till Googles avtalspartner.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och annan relevant data om databehandling av Google när du använder Googles tjänster finns i denna dataskyddsdeklaration.

Följande typer av data behandlas av Google:

•Online-identifierare (inklusive cookie-identifierare)
•IP-adress
•Gerätekennungen

Du kan också hitta mer detaljerad information om den information som behandlas på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/#infocollect under "Data som vi tar emot som ett resultat av din användning av våra tjänster" och på https://privacy .google.com/businesses/adsservices/.

Vi använder endast Google Analytics med aktiverad IP-anonymisering ("anonymisera IP"). Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. Ett orderhanteringsavtal har ingåtts med Google för användning av Google Analytics (Art. 28 GDPR).

syften med behandlingen

Google behandlar uppgifterna för vår räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet åt oss och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan överföra denna information till tredje part där det krävs enligt lag eller där sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning.

Berättigade intressen

Genom att integrera Google Analytics strävar vi efter att analysera användarnas beteende på vår webbplats och att kunna reagera på det. Detta gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vårt erbjudande.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här är artikel 6.1 (f) GDPR. Vårt berättigade intresse som krävs för detta ligger i den stora nytta som ovan beskrivna funktioner har för vårt erbjudande. Den statistiska utvärderingen av användarbeteende gör det möjligt för oss att i synnerhet reagera och optimera vårt erbjudande i linje med våra intressen. Inom ramen för orderhanteringen har Google rätt att ta uppdrag av underleverantörer. Du kan hitta en lista över dessa underleverantörer på https://privacy.google.com/businesses/subprocessors/.

Rätt att invända

Du har rätt att invända. För att göra detta kan du hindra Google från att bearbeta dina data genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dessutom kan du förhindra insamling av data via webbsignaler genom att ladda ner och installera tillägget för respektive webbläsare som finns tillgängligt under följande länk: https://adblockplus.org/. Du kan också ändra dina cookie-inställningar (t.ex. Radera cookies, blockering etc.).

Den behandlade informationen lagras endast så länge det är nödvändigt för det avsedda ändamålet eller enligt lag.

För mer information om datahantering i samband med Google Analytics, se Googles dataskyddsdeklaration:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Information om Googles sekretessinställningar finns på https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla den kan dock innebära att du inte kan använda vår webbplats eller inte kan använda den i dess fulla omfattning.

Google reCAPTCHA

Den här webbplatsen använder Google reCAPTCHA (hädanefter reCAPTCHA), en Captcha-tjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google reCAPTCHA används för att säkerställa att inlägg som görs på vår webbplats faktiskt görs av riktiga personer och inte automatiskt, till exempel av programvara (så kallade robotar).

För detta ändamål visar reCAPTCHA (ingen CAPTCHA reCAPTCHA) en klickbar kryssruta "Jag är inte en robot". Därvid använder reCAPTCHA olika egenskaper för att analysera användarens beteende så snart han besöker webbplatsen. Vid behov, efter att du har klickat på kryssrutan, kommer olika bilder att visas, som du måste tilldela ett specificerat bildmotiv genom att klicka på lämplig bild (t.ex. urval av alla bilder med bilar).

Integreringen av reCAPTCHA sker via ett gränssnitt ("API") till Googles tjänster. Genom att integrera reCAPTCHA kan Google samla in information (inklusive personuppgifter) och behandla den. Det kan inte uteslutas att Google även kommer att överföra informationen till en server i ett tredje land.

reCAPTCHA kan använda så kallade "cookies", textfiler som lagras på din enhet och som möjliggör en analys av användningen av de webbplatser du besöker. Dessutom använder reCAPTCHA även så kallade web beacons, det vill säga små pixlar eller grafik. Informationen som genereras av cookien, eventuellt i samband med webbsignalen, om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server, eventuellt i USA eller andra tredje länder, och lagras där.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och annan relevant data om databehandling av Google vid användning av Googles tjänster finns i denna dataskyddsförklaring under avsnittet "6) Information om Googles tjänster".

För mer information om hur reCAPTCHA fungerar, se:

https://developers.google.com/recaptcha/

Genom att integrera reCAPTCHA strävar vi efter att avgöra om inlägg på vår webbplats görs av en verklig person eller av en bot.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här är artikel 6.1 (f) GDPR. Vårt berättigade intresse som krävs för detta ligger i den stora nytta som ovan beskrivna funktion har för vårt erbjudande. Den automatiska kontrollen för att avgöra om en riktig person eller en bot gör inläggen snabbar upp och förenklar vår arbetsbelastning och ökar graden av tillförlitlighet för de inmatningar som görs. Det förhindrar också missbruk. Google har också ett berättigat intresse av de (personliga) uppgifter som samlas in för att förbättra sina egna tjänster.

Rätt att invända

Du har rätt att invända. Du kan skicka eller informera oss om din invändning när som helst (t.ex. via e-post till info@context-nbg.de).
Du kan ändra dina cookieinställningar (t.ex. radera cookies, blockera dem etc.).
Den behandlade informationen lagras endast så länge det är nödvändigt för det avsedda ändamålet eller enligt lag.
Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla den kan dock innebära att du inte kan använda vår webbplats eller inte kan använda den i dess fulla omfattning.

Google Adwords

Den här webbplatsen använder Google AdWords och, som en del av Google AdWords, konverteringsspårning, en onlineannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google AdWords och Googles konverteringsspårning är en analystjänst som tillhandahålls av Google. När du klickar på en annons placerad av Google lagras en så kallad "cookie", en textfil, på din enhet, vilket möjliggör en analys av användningen av de webbplatser du besöker. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server, möjligen i USA eller andra tredje länder, och lagras där. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar. Om du besöker vissa av våra sidor och den lagrade cookien ännu inte har upphört att gälla kan Google och oss se att någon klickat på annonsen och därmed vidarebefordrats till vår webbplats. Varje AdWords-kund får en annan cookie. Cookies kan således spåras via AdWords-kundernas webbplatser.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och annan relevant data om databehandling av Google när du använder Googles tjänster finns i denna dataskyddsdeklaration.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här är artikel 6.1 (f) GDPR. Möjligheten att utvärdera framgången för enskilda erbjudanden gör att vi bland annat kan reagera riktat på marknadsbeteende och placera våra erbjudanden på bästa möjliga sätt för intresserade användare. Google har också ett berättigat intresse av de (personliga) uppgifter som samlas in för att förbättra sina egna tjänster.

Rätt att invända

Du har rätt att invända.

Du kan inaktivera inställningarna för anpassad annonsering på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

Du kan också ändra dina cookieinställningar (t.ex. radera cookies, blockera dem etc.).

För mer information, se Googles sekretesspolicy som du kan komma åt här: https://www.google.com/policies/privacy/ Du hittar information om Googles sekretessinställningar på https://privacy.google.com/take- control.html?categories_activeEl=logga in

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla det kan dock innebära att du inte kan använda denna funktion på vår webbplats eller inte kan använda den i sin fulla omfattning.

Youtube

Vi använder videor från YouTube och YouTube plug-ins på vår webbplats. YouTube är en tjänst som tillhandahålls av YouTube LLC ("YouTube"), 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube LLC är ett dotterbolag till Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube integreras genom att bädda in tjänsten på vår webbplats med hjälp av en så kallad "iFrame". När du laddar denna iFrame kan YouTube eller Google samla in information (inklusive personuppgifter) och behandla den. Det kan inte uteslutas att YouTube eller Google också kommer att överföra informationen till en server i ett tredje land.

Information om Googles befintliga Privacy Shield-certifiering och annan relevant data om databehandling av Google när du använder Googles tjänster finns i denna dataskyddsdeklaration.

Genom att integrera YouTube strävar vi efter att kunna presentera dig med olika filmer på vår hemsida så att du kan se dem direkt på vår hemsida.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som beskrivs här är artikel 6.1 (f) GDPR. Vårt legitima intresse som krävs för detta ligger i den stora fördel som YouTube erbjuder. Genom att integrera externa videor avlastar vi våra servrar och kan använda motsvarande resurser någon annanstans. Detta kan bland annat öka stabiliteten på våra servrar. YouTube och Google har också ett berättigat intresse av de (personliga) uppgifter som samlas in för att förbättra sina egna tjänster.

Rätt att invända

Du har rätt att invända. Du kan skicka eller informera oss om din invändning när som helst (t.ex. via e-post till info@suerekli.net).

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Underlåtenhet att tillhandahålla den kan dock innebära att du inte kan använda vår webbplats eller inte kan använda den i dess fulla omfattning.

Du kan hitta mer information i YouTubes och Googles dataskyddsmeddelanden, som du kan komma åt här: https://www.google.com/policies/privacy/

Du kan hitta information om Googles sekretessinställningar på https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Kontaktformulär

Det finns ett kontaktformulär på vår hemsida som du kan använda för att kontakta oss elektroniskt. Om du kontaktar oss via detta kontaktformulär kommer uppgifterna som anges i inmatningsfälten att behandlas av oss. Detta inkluderar följande uppgifter som obligatorisk information:
•Vornamn
•Nachnamn
•Telefonnummer
•E-post

Dessutom kan du lägga till ytterligare data som frivillig information. Detta kan förenkla och påskynda behandlingen av din förfrågan. Följande data kan påverkas:

När du skickar in formuläret sparas även följande data:
• Din IP-adress
• Datum och tid för sändning

Observera att omfattningen av de personuppgifter som samlas in som en del av kontaktformuläret också beror på vilka uppgifter du lämnar ut själv i kontaktformuläret och genom att bifoga dina dokument.

Syftet med att behandla personuppgifterna i samband med den obligatoriska och frivilliga informationen är att behandla kontaktförfrågan och att kunna kontakta dig i syftet med din begäran.

rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med kontakten är artikel 6 (1) (b) GDPR.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningen (IP-adress, datum och tid för sändningen) tjänar till att förhindra missbruk av vårt kontaktformulär.

Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att förhindra eller kunna bevisa missbruk av vårt kontaktformulär.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

Mottagaren av uppgifterna är vår servervärd, som arbetar åt oss inom ramen för ett orderdataavtal.

Rätt att invända

Du har rätt att invända. Du kan skicka eller informera oss om din invändning när som helst (t.ex. via e-post till info@suerekli.net).

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte tillhandahåller det kan du dock inte använda vårt kontaktformulär.

Kommentar

På vår hemsida har du möjlighet att kommentera våra artiklar. Om du skickar en kommentar med hjälp av detta kommentarsformulär kommer uppgifterna som anges i inmatningsfälten att behandlas av oss. Namnet och texten du anger i kommentarsfältet kommer att publiceras på vår sida. Om du går in på en webbplats kommer den att länkas till ditt namn och denna länk kommer att publiceras som en del av din kommentar på vår webbplats. Detta inkluderar följande data som obligatorisk information (markerad "obligatorisk information"):
•Namn
•E-post

Dessutom kan du lägga till följande ytterligare data som frivillig information:
•Hemsida
•Datan du anger i kommentarsfältet

Observera att omfattningen av de personuppgifter som samlas in som en del av kommentarsformuläret också beror på vilka uppgifter du lämnar ut själv i kommentarsformuläret.

Obligatorisk information och frivillig information behandlas lika av oss. Den obligatoriska informationen är nödvändig för att minska risken för missbruk av kommentarsfunktionen.

När du skickar meddelandet behandlas även följande data:
• Din IP-adress
• Datum och tid för sändning

Syftet med att behandla personuppgifterna i samband med den obligatoriska och frivilliga informationen är att ge dig möjlighet att kommentera våra artiklar. Den obligatoriska informationen tjänar också till att förhindra missbruk av vår kommentarfunktion.

rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med kommentarsfunktionen är artikel 6 (1) (f) GDPR. Vårt berättigade intresse av detta ligger i målet att ge användarna av vår webbplats möjlighet att kommentera våra artiklar och därmed ge feedback. Vi har också ett berättigat intresse av att förhindra missbruk av vår kommentarfunktion genom att begära den obligatoriska informationen.

Övriga personuppgifter som behandlas under sändningen av kommentarsformuläret (IP-adress, datum och tid för sändning) tjänar till att förhindra missbruk av vår kommentarfunktion.

De behandlade uppgifterna lagras endast så länge som är nödvändigt för att tillhandahålla kommentarsfunktionen.

Mottagaren av uppgifterna är vår servervärd, som arbetar åt oss inom ramen för ett orderdataavtal.

Om vi ​​baserar behandlingen av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse har du rätt att göra invändningar.

Rätt att invända

Du har rätt att invända. Du kan skicka eller informera oss om din invändning när som helst (t.ex. via e-post till info@suerekli.net).

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Om du inte tillhandahåller det kan du dock inte använda vårt kontaktformulär.

Nyhetsbrev 504.03.04 504.03.04 Du kan registrera dig för vårt nyhetsbrev på vår hemsida.

Vi använder nyhetsbrevstjänsten MailerLite för att skicka nyhetsbrevet. Leverantör är UAB MailerLite, Paupio g. 28, LT-11341 Vilnius, registreringsnummer: 302942057 (Litauen). MailerLite är en tjänst med vilken bland annat utskick av nyhetsbrev kan organiseras och analyseras.

Om du anger data i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet (e-postadress) kommer detta att lagras på MailerLites servrar.

Dessutom har vi slutit ett "Databearbetningsavtal" med MailChimp. Detta är ett avtal där MailChimp åtar sig att skydda våra användares data och att behandla uppgifterna uteslutande i enlighet med dataskyddsbestämmelserna för vår räkning. För mer information, se: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev behandlar vi följande information (inklusive personuppgifter) från dig:
•Objekt- och profilreferens
•E-postadress
•Datum och tid
•IP-adress
•Åtgärdstyp (inträde, uppdatering, ändring av behörighet)
•Metadata för åtgärden

För att kunna visa beviset på samtycke och avregistrering på ett lagligt överensstämmande sätt lagrar vi följande data om händelserna med inträde, ändring, bekräftelse, avanmälan av nyhetsbrevet för varje användarprofil som genereras med ett e-postmeddelande adress som bekräftats av förfarandet för dubbel opt-in:
•Datum och tid
•IP-adress
•Onlineetiketter

Dessutom behandlar vi följande information (inklusive personuppgifter) från dig som en del av din användning av vårt nyhetsbrev:
•Objekt- och profilreferens
•E-postadress
•Datum och tid
•IP-adress
•Åtgärdstyp (inträde, uppdatering)
•Permissionänderung
•Metadata för åtgärden

Uppgifterna behandlas av oss, MailerLite och - om tillgängligt - underleverantörer till MailerLite i samband med databehandling. Underleverantörer behandlar uppgifterna lika bundna av instruktioner och på våra vägnar som MailerLite själv.

Med hjälp av tjänsten MailerLite analyserar vi framgången och räckvidden för vårt nyhetsbrev (kampanjer). Därmed utvärderar vi till exempel om du öppnar ett nyhetsbrev eller hur du på annat sätt går vidare med nyhetsbrevet.

För detta ändamål ställer och lagrar MailerLite t ex cookies och webbfyrar (t ex små grafik eller pixlar) för att möjliggöra statistiska undersökningar och för att kunna bygga intresseprofiler. Det är möjligt för oss att förstå hur du reagerar på enskilda nyhetsbrev från oss (t.ex. om du har öppnat nyhetsbrevet).

När du registrerar dig för nyhetsbrevet samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter (Art. 6 Para. 1 lit. a) GDPR), varvid vi säkerställer registreringen med ett dubbelt opt-in-förfarande:

I ett första steg anger du den obligatoriska informationen (t.ex. e-postadress) och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter genom att aktivera rutan för detta ändamål. I ett andra steg får du sedan automatiskt ett e-postmeddelande med en bekräftelse eller aktiveringslänk som du också ska bekräfta eller aktivera. Detta säkerställer att den e-postadress som anges på vår webbplats också tillhör dig.

Syftet med att samla in och behandla användarens e-postadress är att kunna leverera nyhetsbrevet. Syftet med att samla in och behandla ytterligare personuppgifter som en del av registreringsprocessen är att förhindra missbruk av vårt nyhetsbrev eller den e-postadress som används. Dessutom gör behandlingen som beskrivs ovan att vi kan bevisa att du har gett ditt samtycke.

Syftet med att behandla cookien och mätdata är att kunna spåra framgången och räckvidden för vårt nyhetsbrev.

rättsliga grunder

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter som krävs för tekniskt tillhandahållande av nyhetsbrevet till dig, samt för behandlingen av cookie- och mätdata, är ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR.

Den rättsliga grunden för behandlingen av andra personuppgifter är vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att kunna styrka det samtycke du lämnat. Dessutom har vi ett berättigat intresse av att förhindra eller kunna bevisa missbruk av vårt nyhetsbrev.

ångerrätt

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen. Du kan skicka eller informera oss om ditt återkallande av samtycke när som helst (t.ex. via e-post till info@suerekli.net).

Du kan också utöva ditt samtycke helt enkelt genom att klicka på länken som tillhandahålls för detta ändamål i vårt nyhetsbrev.

Rätt att invända

Om behandlingen av dina uppgifter inte omfattas av samtycket (särskilt loggfiler) har du rätt att invända.

Du kan skicka eller informera oss om din invändning när som helst (t.ex. via e-post till info@suerekli.net).

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. Dina registreringsuppgifter kommer därför endast att lagras så länge som prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

Tillhandahållande av personuppgifter krävs varken enligt lag eller avtal och är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte heller skyldig att lämna personuppgifterna. Däremot skulle underlåtenhet att tillhandahålla det innebära att vi inte skulle kunna förse dig med ett nyhetsbrev.

Sociala nätverk

Utöver denna webbplats upprätthåller vi även närvaro i olika sociala medier, som du kan komma åt via motsvarande knappar på vår webbplats. Om du besöker en sådan närvaro kan personuppgifter överföras till leverantören av det sociala nätverket. Det är möjligt att, förutom lagringen av de uppgifter du specifikt har angett i detta sociala medium, även annan information kommer att behandlas av leverantören av det sociala nätverket.

Dessutom kan leverantören av det sociala nätverket bearbeta de viktigaste uppgifterna i det datorsystem som du besöker det från - till exempel din IP-adress, vilken processortyp som används och webbläsarversion inklusive plug-ins.

Om du är inloggad med ditt personliga användarkonto för respektive nätverk när du besöker en sådan webbplats, kan detta nätverk tilldela besöket till detta konto.

Syftet och omfattningen av datainsamlingen av respektive medium och den fortsatta behandlingen av dina uppgifter där samt dina rättigheter i detta avseende finns i respektive ansvarig persons respektive bestämmelser, t ex på:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/de/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Vi vill också påpeka att vår webbplats innehåller ytterligare länkar till externa tredjepartswebbplatser, varigenom vi inte har något inflytande på behandlingen av uppgifterna på dessa tredjepartswebbplatser.

Weblogin via Facebook-Connect

Vi erbjuder dig möjligheten att registrera dig för vår tjänst med Facebook Connect. En ytterligare registrering är därför inte möjlig. För att registrera dig kommer du att omdirigeras till Facebook-sidan, där du kan registrera dig med dina användningsuppgifter. Detta länkar din Facebook-profil och vår tjänst. Via länken får vi automatiskt följande information från Facebook Inc.:

•Namn och förnamn
•Geschlecht
•E-postadress

Vi använder endast ditt namn och din e-postadress från denna data. Denna information är obligatorisk för ingående av avtalet för att kunna identifiera dig. För mer information om Facebook Connect och sekretessinställningar, se integritetspolicyn och användarvillkoren för Facebook Inc.

Weblogin per Google-Connect

Hos oss har du möjlighet att registrera eller logga in hos oss med åtkomstdata för ditt GooglePlus-konto (så kallad GooglePlus Connect). Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( "Google"). Om du använder det här användarinloggningsalternativet via GooglePlus Connect-knappen kommer GooglePlus att överföra följande data till oss:
•E-postadress
•Namn
•Benutzerkennwort
Vi använder dessa uppgifter enbart i syfte att registrera och registrera oss hos oss. Användningen av GooglePlus Connect omfattas av Googles sekretesspolicy, som du kan komma åt här: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

WhatsApp

Genom att skicka ett startmeddelande till oss (nedan kallat avsändare) godkänner du i enlighet med artikel 6, punkt 1, direkt kommunikation och den databehandling som krävs för detta med hjälp av WhatsApp-meddelanden. Ansvarig leverantör av budbäraren på WhatsApp är WhatsApp, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA med dataskyddsförklaringen tillgänglig på https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy De respektive leverantören tar emot personuppgifter som ett resultat Data (särskilt kommunikationsmetadata) som också behandlas på servrar i länder utanför EU (t.ex. USA) där en adekvat nivå av dataskydd inte kan garanteras. WhatsApp Inc och Facebook Inc är dock certifierade enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för efterlevnad av europeisk dataskyddslagstiftning. Ytterligare information finns i ovanstående dataskyddsriktlinjer för respektive budbärare. Avsändaren har varken exakt kunskap eller inflytande på respektive leverantörs databehandling. Ditt samtycke till denna databehandling kan återkallas när som helst genom att ange "STOPP" i meddelandet. För att få all data som lagras av dig hos vår tjänsteleverantör borttagen, skicka ett meddelande med texten "RADERA ALLA DATA" via din messenger.

FAQs

Vad innebär det att tolka? ›

TolkningRedigera

Tolkning (semantik) – ett begrepp inom semantiken. Tolkning (översättning) – att översätta muntligt tal till ett annat språk. Tolkning (bogsering) – en eller flera personer på skidor eller cykel dras av ett motorfordon eller djur. Tolkning (psykoanalys) – begripliggörande av omedvetet problematiskt.

Vilka olika typer av tolkning finns det? ›

Typer av tolkning
  • Konsekutivtolkning. Tolken återger det som sägs när talaren är färdig, normalt med hjälp av anteckningar.
  • Simultantolkning. Tolken återger det som sägs samtidigt som talaren pratar med hjälp av särskild utrustning (t. ...
  • Viskningstolkning.

Hur ska man tolka bör? ›

Skillnaden mellan begreppen är alltså att när man skall göra något så måste du göra det medan om det står att du bör göra något så är det mer att det är en rekommendation för dig att göra något. Det senare begreppet ger därmed större möjligheter till att göra en annan handling än de första som är mer strikt.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 03/01/2024

Views: 6028

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.